word & image - preklady, grafika, prepress, tlač, vydavateµstvo: +421 905 385 493, +421 2 6383 5017, koncek.vladimir@gmail.com